Algemene agenda


Iedere sportvereniging die zich aangesloten heeft bij het Platform Sport Haulerwijk heeft de officiële intentieverklaring getekend . Hiermee is getekend voor samen te werken aan de verdere ontwikkeling van de sport in het algemeen in Haulerwijk en directe omgeving, dit vanuit een gezamenlijk belang en met respect voor ieders  eigenheid  en verantwoordelijkheden.