Platform Sport Haulerwijk


 In Haulerwijk en omgeving zijn verschillende sportverenigingen actief. De omgeving kenmerkt zich als "Sportief". Een groot deel van de lokale bevolking is direct of indirect betrokken bij een van de verenigingen.

De verenigingen hebben over het algemeen een redelijk stabiel ledenbestand, maar hebben ieder voor zich in meer of mindere mate overeenkomende uitdagingen. Door gezamenlijk aan deze uitdagingen het hoofd te bieden wil het platform in de sport Haulerwijk een nieuw elan geven en zorgen dat het sportklimaat op peil blijft.

 

De belangrijkste bedreigingen zijn:

- Op peil houden ledenbestand

- De kwaliteit van de sportaccommodaties op orde te houden, ook in de toekomst

- Vinden van voldoende kader en vrijwilligers

- Het inspelen op de veranderende cultuur en maatschappij

 

Doelstellingen

De verenigingen onderkennen met elkaar dat ze wat betreft het leden werven van kader en nieuwe leden in dezelfde vijver zitten te vissen. De verenigingen delen ook dat het meer gezamenlijk optrekken enerzijds leidt tot een verhoging van de efficiëntie van de sportorganisaties en anderzijds tot een verhoging van de kwaliteit van de georganiseerde activiteiten en daarmee de sport in het algemeen. Ook onderkennen de sportverenigingen dat het gezamenlijk optrekken richting de overheid meer kans van slagen heeft dan ieder voor zich.

 

De doelstellingen zijn:

- Verhoging van de kwaliteit van sport in het algemeen in Haulerwijk e.o.

- Verhoging van de effectiviteit rondom de organisatie van activiteiten

- Bevorderen van de sportdeelname

- Gezamenlijke spreekbuis richting overheid en andere stakeholders